Skip to main content Skip to footer

- Selskapet

Bærekraft

Vår tilnærming til bærekraft

Bueno mener at forvaltning av miljøet og planeten vår for neste generasjon er et viktig ansvar, det reflektere vår skandinaviske arv. Som en eiendomsfokusert virksomhet kan vi sannsynligvis gjøre mer enn de fleste ved å hjelpe kundene våre med å gjøre små endringer som til sammen gir en betydelig forskjell for miljøet. Det hele starter med banktjenester som er 100% nettbasert, der det ikke er nødvendig å kjøre til et kontor eller skrive ut papirer som skal signeres. Vi jobber også med partnere som har en bærekraftig tilnærming, som vår web leverandør som bruker fornybar energi.

EUs utslipp/fotavtrykk per husholdning er i gjennomsnitt 10 tonn CO2-ekvivalenter (2020-data). For fritidsboliger vil tallene være noe lavere, men det er fortsatt rom for forbedringer. Solcellepaneler har blitt veldig populære for primær-hjem i Spania, hovedsakelig for å kutte høye strømregninger, for fritidsboliger kan dette være en investering som noen er motvillig til å ta, men et enkelt skritt som å bytte til en strømleverandør som tilbyr fornybar strøm vil utgjøre det samme utfallet for miljøet.

Elektrisitet fra fornybare energikilder produserer mellom 90-99 % mindre klimagasser (GHG) sammenlignet med kullkraftverk og forårsaker 70-90 % mindre forurensning. På det spanske markedet er det mulig å gå for et grønnere alternativ for elektrisitet, noen selskaper tilbyr utelukkende fornybar energi mens andre har spesielle grønne planer man kan velge.

Bærekraftige virksomheter, et grønnere alternativ

Som et digitalt bankalternativ er våre direkte klimagass utslipp ekstremt lave sammenlignet med tradisjonelle banker. Et av miljø tiltakene vi har tatt for å redusere vårt fotavtrykk har vært å lokalisere support kontoret vårt utenfor storbyer, i en liten spansk by, hvor ansatte lett kan gå til jobb eller bruke offentlig transport. Resten av teamet vårt jobber fra hjemmekontoret, noe som reduserer fotavtrykket ytterligere.

Vi skal plante 100 000 trær

Vi har også forpliktet oss til å plante ett tre per ny kunde, i samarbeid med One Tree Planted. Med sine 18,4 millioner hektar er den spanske skogen det fjerde største skogsområdet i Europa. På grunn av klimaendringer er den spanske skogen påvirket av mange faktorer, tre sykdommer, branner og stormer. Re-skoging er avgjørende for å sikre at vi fortsetter å bekjempe de skadelige effektene av klimaendringene. Bueno har som mål å plante hundretusenvis av trær i løpet av de neste 5 årene.