Skip to main content

Kort bruk i utlandet - valuta veksling

Når du bruker penger i utlandet eller på nett i utenlandsk valuta, legger bankene noen ganger til et påslag på valutakursen de gir deg, så selv om de kanskje ikke krever et 'gebyr', får du kanskje ikke den best kursen.

Hvordan fungerer valuta veksling

Den europeiske sentralbanken (ECB) publiserer referansekurser mellom valutaer basert på et daglig gjennomsnitt av europeiske sentralbanker, men enkeltpersoner får ikke disse kursene direkte.

Når du bruker i utlandet, vil banken/minibanken din bruke en kortordning (de to største er Mastercard og Visa), og denne ordningen kan angi en valutakurs som kan være over ECB-kursen.

Alle banker er nå pålagt å vise deg ECB-kursen og eventuelle gebyrer eller gebyrer de legger på toppen. Så du kan sammenligne priser mellom alle leverandører, og se hvor god kurs du får.

Valutakurser kan svinge, og de kan endre seg mellom tidspunktet en transaksjon utføres og tidspunktet den trekkes fra din saldo. Du godtar at enhver endring i valutakursen kan endres umiddelbart og uten varsel til deg.

Nedenfor er kursen du får når du bruker kortet i utenlandsk valuta