Skip to main content Skip to footer

- Företaget

Hållbarhet

Vårt förhållningssätt till hållbarhet

Bueno anser att hantering av miljön och vår planet för nästa generation är ett viktigt ansvar, det återspeglar vårt skandinaviska arv. Som ett fastighetsfokuserat företag kan vi förmodligen göra mer än de flesta genom att hjälpa våra kunder att göra små förändringar som sammanlagt gör en betydande skillnad för miljön. Allt börjar med banktjänster som är 100% online, där det inte finns något behov av att köra till ett kontor eller skriva ut papper som ska signeras. Vi samarbetar även med partners som har ett hållbart förhållningssätt, såsom vår webbleverantör som använder förnybar energi.

EU:s utsläpp/fotavtryck per hushåll är i genomsnitt 10 ton CO2-ekvivalenter (2020-data). För fritidshus blir siffrorna något lägre, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar. Solpaneler har blivit mycket populära för primärhem i Spanien, främst för att sänka höga elräkningar, för fritidshus kan detta vara en investering som vissa är ovilliga att göra, men ett enkelt steg som att byta till en elleverantör som erbjuder förnybar energi ger samma resultat för miljön.

El från förnybara energikällor producerar mellan 90-99% mindre växthusgaser (GHG) jämfört med kolkraftverk och orsakar 70-90% mindre föroreningar. På den spanska marknaden är det möjligt att satsa på ett grönare alternativ för el, vissa företag erbjuder exklusivt förnybar energi medan andra har speciella gröna planer som du kan välja.

Hållbara företag, ett grönare alternativ

Som ett digitalt bankalternativ är våra direkta utsläpp av växthusgaser extremt låga jämfört med traditionella banker. En av de miljöåtgärder vi har vidtagit för att minska vårt fotavtryck har varit att placera vårt supportkontor utanför storstäderna, i en liten spansk stad, där anställda enkelt kan gå till jobbet eller använda kollektivtrafiken. Resten av vårt team arbetar från hemmakontoret, vilket ytterligare minskar vårt fotavtryck.

Vi ska plantera 100 000 träd

Vi har också förbundit oss att plantera ett träd per ny kund, i samarbete med One Tree Planted. Spanska skogen är med sina 18,4 miljoner hektar det fjärde största skogsområdet i Europa. På grund av klimatförändringarna påverkas den spanska skogen av många faktorer, trädsjukdomar, bränder och stormar. Återplantering av skog är avgörande för att säkerställa att vi fortsätter att bekämpa de skadliga effekterna av klimatförändringarna. Bueno siktar på att plantera hundratusentals träd under de kommande 5 åren.