Marbella harbor with boats in the front of the houses

BUENO
INVESTOR

BUENO
INVESTOR

Vi bygger et nytt bankalternativ i Europa

Bueno Group AS ble grunnlagt i november 2020 med en visjon om å utfordre bankvirksomhet i Spania. Banktjenester i Spania er dårlige og kostbare. Å bygge den første utfordreren for utenlandske boligeiere i Spania har tatt tid, men i 2023 kunne vi endelig begynne å skalere opp virksomheten. I juni 2024 relanserte vi Bueno med ny merkevare, vi skal nå skalere opp i et marked med millioner av kunder.

Over 100 aksjonærer støtter i dag Bueno, de fleste fra Norge, men også andre nasjonaliteter. Selskapet er privat finansiert, og har i dag ingen institusjonelle investorer. Noen av våre investorer er også kunder av Bueno, disse er sannsynligvis våre beste ambassadører, og anbefaler et selskap de eier til sine venner og kontakter som har bolig i Spania.

Den daglige virksomheten finner sted i vårt britiske selskap, Bueno Europe Ltd. Vi valgte Storbritannia for vår daglige operasjon da det er Europas Fintech-senter. Supportteamet vårt er basert i Spania fordi vi mener det er viktig med både tilstedeværelse og nærhet til våre egne kunder og det markedet vi opererer i.

Spania er vårt første land, det er det desidert største markedet for ferieboliger i Europa, og også det største expat-markedet. Over 7 millioner utlendinger er bosatt i Spania. 3,7 millioner ikke-bosatte eier bolig i Spania. Vi planlegger å lansere i Frankrike og Portugal, og vurderer også Italia, men vårt første mål er å bygge Bueno til en kjent merkevare i Spania.

Hvis du ønsker å høre mer om Bueno, ta kontakt med oss, så deler vi mer informasjon med deg. Send en e-post til contact@getbueno.com