Integritetspolicy

Detta sekretessmeddelande ger dig information om hur vi och våra partners samlar in och behandlar dina personuppgifter genom din användning av vår webbplats https://getbueno.com. Sekretesspolicyn gäller från mars 2023.

Om oss

Våra uppgifter är: Bueno Europe Ltd, företagsnummer 12724177, Blackthorn House, Suite 2A, St Pauls Square, Birmingham B3 1RL, Storbritannien och Bueno Group AS, företagsnummer 925 905 291, Vestre Skostredet 2, 5017 Bergen, Norge .

Vi följer EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och Data Protection Act 2018, samt reglerna om integritet och elektronisk kommunikation (EG-direktivet) 2003, dataskydds- och integritetslagstiftningen.

Genom att förse oss med dina uppgifter garanterar du oss att du är över 18 år. Bueno är personuppgiftsansvarig och vi är ansvariga för dina personuppgifter (kallas "vi", "oss" eller "vår" i detta sekretessmeddelande).

Om du inte godkänner denna sekretesspolicy bör du inte öppna och/eller driva ett konto hos Bueno.

Datainsamling

För att kunna erbjuda vår tjänst, som är att driva, underhålla och stödja Buenos nuvarande konto, behöver vi samla in olika personuppgifter:

När du öppnar och använder vårt konto ingår du ett avtal med oss för att tillhandahålla våra tjänster. Vi kommer att samla in personlig information som ditt namn, adress, födelsedatum och uppgifter om din identitetshandling (t.ex. pass).

Vi är juridiskt skyldiga att behandla dina personuppgifter för att förhindra bedrägerier och för att erbjuda en stark kundsäkerhet. Dina uppgifter krävs också för att uppfylla lagstiftningen mot penningtvätt.

För att ge detaljerad inblick i din ekonomi och för att erbjuda smarta kontotjänster lagrar vi information om alla transaktioner (inklusive eventuella köp av varor eller tjänster och andra betalningar till och från ditt konto) såsom belopp, datum och valuta för ett köp och leverantörskategorin (som bensinstation, snabbköp eller sjukvård). Efter godkännande från dig kan vi också få finansiella detaljer (saldon och transaktioner) för dina länkade konton från externa leverantörer.

När du besöker vår webbplats(er) eller använder någon av våra appar samlar vi in din IP-adress och annan information såsom domänen och värddatorn från vilken du ansluter till internet, webbläsaren och webbläsarversionen, operativsystemet och typ av enheten. Vi gör det för att administrera våra tjänster och optimera våra webbplatser och appar för dig och för att diagnostisera problem med våra webbplats(er) eller appar. Vi använder också informationen för att hjälpa till i kampen mot bedräglig eller illvillig användning av Bueno-kontot och för att säkerställa en bättre användarupplevelse. Vi kan också använda platstjänster för att fastställa din ungefärliga plats i valideringssyfte.

Bueno kommer också att använda dina personuppgifter för att skapa och leverera reklam och optimera våra marknadsföringsinsatser. Som kund hos Bueno kan du när som helst välja att välja bort våra marknadsföringsinsatser genom att dra tillbaka ditt samtycke.

Skydda och hantera dina personuppgifter

All information du lämnar till oss lagras på säkra molnservrar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). All överföring av information till våra partners (inklusive information för att underlätta betalningar) krypteras med TLS-teknik, den nuvarande standarden för säker kommunikation över Internet.

Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att skydda data som lagras eller överförs mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust eller ändring och otillåten eller olaglig lagring, bearbetning, åtkomst eller avslöjande.

Våra anställda är utbildade i tillämplig dataskydds- och integritetslagstiftning och kommer att agera med vederbörlig omsorg och omsorg vid hantering av personuppgifter.

Tredje parter och dina uppgifter

Dina personuppgifter kan överföras till avtalade tredje parts finansiella partners, t.ex. banker och andra finansiella företag utanför oss i syfte att tillhandahålla våra finansiella tjänster till dig.

Om du har avtal med våra icke-finansiella partners kommer vi att dela de nödvändiga personuppgifterna så att du kan bli kund hos partnern.

Kontrakterade tredje parter är skyldiga att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert hela tiden och kommer endast att använda dessa uppgifter i enlighet med våra specifika instruktioner.

Vi och våra kontrakterade tredje parter kan komma att dela din personliga information med finansiella myndigheter för att förhindra penningtvätt, terrorism och bedrägerier för att kunna uppfylla rättsliga skyldigheter.

Länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) erbjuder inte alltid samma skyddsnivåer för dina personuppgifter, så europeisk lag har förbjudit överföring av personuppgifter utanför EES om inte överföringen uppfyller vissa kriterier. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till länder som Europeiska kommissionenn har godkänt som tillhandahållande av en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

Dina rättigheter till personuppgifter

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen 2018 har du rättigheter i förhållande till dina personuppgifter som inkluderar rätten att begära åtkomst, rättelse, radering, begränsning, överföring, att invända mot behandling, till portabilitet av data och (där den lagliga grunden är av behandlingen är samtycke) för att återkalla samtycke.

I vissa länder finns det särskilda enheter som övervakar efterlevnaden av dataskyddsbestämmelser. Om du anser att dina rättigheter har kränkts och ditt land ger dig möjligheten, kan du lämna in ett klagomål till lämpliga enheter.

För att utöva någon av dina juridiska rättigheter kan du maila oss på support@getbueno.com

Datalagring

Vi måste följa ett antal lagstadgade och regulatoriska krav i samband med lagring av data. Vi är skyldiga att lagra dina uppgifter och transaktioner i 10 år efter stängningen av ditt konto hos oss, eller 10 år från datumet för den senaste transaktionen, beroende på vilket som är det senare. Detta för att uppfylla vårt juridiska ansvar avseende förebyggande, upptäckt och utredning av penningtvätt och finansiering av terroristorganisationer. När 10-årsperioden är över kommer vi att radera informationen från vår databas.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy då och då. Vi rekommenderar därför att du granskar denna sida med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida. Dessa ändringar träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på den här sidan.

Bueno Europe Ltd

Blackthorn House, Suite 2A
St Pauls Square
Birmingham B3 1RL
United Kingdom