Villkor

Dessa villkor reglerar din användning av vår webbplats https://getbueno.com inklusive områden efter inloggning som din kundbackoffice (kontot). Dessa villkor är mellan dig och Bueno och våra finansiella partners. Du godkänner dem genom att använda vår webbplats och mobilapp. Om du inte godkänner dessa villkor får du inte använda vår webbplats eller app.

Bueno Europe Ltd

Blackthorn House, Suite 2A
St Pauls Square
Birmingham B3 1RL
United Kingdom