Klagomal

Vårt mål är att erbjuda dig högsta standard av service, men det kan förekomma tillfällen när den service du får inte uppfyller dina förväntningar. Att berätta för oss om det ger oss en möjlighet att rätta till saker.

Vi vill:

  • Göra det enkelt för dig att framföra din klagomål
  • Lyssna på ditt klagomål
  • Överväga hur du vill att vi ska åtgärda ditt klagomål
  • Säkerställa att du är nöjd med hur ditt klagomål hanterades
Hur du kontaktar oss

Via e-post till Bueno: support@getbueno.com
eller
Via e-post till SEFIDE: operaciones@momopocket.com

Vad vi behöver

Vänligen ge oss så mycket information som möjligt när du lämnar ditt klagomål. Detta hjälper oss att förstå problemet och lösa det snabbt. Inkludera gärna:

  • Ditt namn och adress
  • Dina kontouppgifter
  • En beskrivning av ditt klagomål och hur det påverkat dig
  • När problemet inträffade
  • Dina kontaktuppgifter och hur du vill att vi ska kontakta dig
Vad du kan förvänta dig härnäst
Omedelbart Vårt mål är att lösa ditt klagomål så snabbt som möjligt, men du kommer att få ett svar från oss inom 1 arbetsdag så att du vet att vi har tagit emot ditt klagomål. Detta kommer att innehålla ditt klagomålsreferensnummer för dina egna handlingar och kommer att hjälpa oss att hitta din information snabbt om du behöver kontakta oss.
5 arbetsdagar Om vi inte har kunnat lösa ditt klagomål inom 5 arbetsdagar kommer vi att skriva till dig och:
• Förklara varför vi inte har lyckats lösa ditt klagomål
• Berätta hur lång tid vi förväntar oss att behöva för att lösa det
• Bekräfta att ditt klagomål nu har vidarebefordrats till SEFIDE, Programchefen, för granskning

15 arbetsdagar I de flesta fall kommer SEFIDE att kunna lösa ditt klagomål inom 15 arbetsdagar. Om de inte har löst det inom 15 arbetsdagar kommer de att skriva till dig för att bekräfta antingen:
1. Att ditt klagomål har godkänts och, om det är tillämpligt, erbjuda en lösning;
2. Att ditt klagomål har avvisats men kommer att inkludera information om hur vi kan åtgärda de problem du upplever;
3. Avvisa ditt klagomål och låta dig veta varför de gör det; eller
4. Informera om att ditt klagomål kan ta längre tid att lösa, förklara varför och ge dig ett datum då de, eller finansiella tjänsteleverantören, kommer att svara. Detta kommer inte vara längre än 35 dagar från när du först registrerade ditt klagomål.
35 arbetsdagar Efter 35 dagar, om ditt klagomål gäller ditt betalkort eller SEFIDE-konto, kommer vi i vårt 35-dagars svar att ge dig kontaktuppgifterna till Bank of Spain som du kan kontakta med en officiell klagomål.
Vad händer om du inte är nöjd med svaret?

Om ditt klagomål gäller ditt SEFIDE-konto
(Du kan identifiera din kontoleverantör i dina villkor)

Om du inte håller med om vårt svar, ditt klagomål gäller ditt SEFIDE-konto och du vill ta det vidare, bör du i första hand kontakta SEFIDE, Av. De la Ciencia 2-3, 1806 Granada, Spanien, genom att skicka ett e-post till atencionalcliente@sefide.com, webbplatsen www.sefide.com för ytterligare hjälp.

Om du, efter att ha uttömt SEFIDE:s klagomålsprocess, fortfarande är missnöjd, kan du söka ytterligare hjälp genom att kontakta Banco de España, Servicio de reclamaciones, Alcalá 50, 28014 Madrid, telefonledes på +34 913 385 068, eller via e-post (på spanska) via BdE:s webbplats

Bueno Europe Ltd

Blackthorn House, Suite 2A
St Pauls Square
Birmingham B3 1RL
United Kingdom